Browsing Category

Yazılar

DİRİLİŞİN MANİFESTOSU ! TÜM MÜMKÜNLERİN KIYISINDAYIZ !

Günümüzde ülkemizde sıkça dile getirilen devlet ve siyaset adamlarının korku ve endişeyle ileri sürdükleri beka sorunu nereden kaynaklanmaktadır? 1970’li yılların sonlarına doğru küresel güçlerin bugünkü Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) gibi o dönemde de “Yeşil Kuşak Projesi” dillendiriliyordu. İran’da gerçekleşen Şia eksenli İslami devrim Müslüman ülkeleri etkisi altına almıştı. Ülkemiz de bu etkinin tesiri altından kurtulamamıştır. Bu kapsamda küresel aktörler karşıt bir selefi anlayış çerçevesinde “Ilımlı İslam Projesini” sahneye sürmüşlerdir.

12 Eylül 1980 ihtilali ile birlikte “Ilımlı İslam Projesi” kapsamında ülkemizde ciddi bir faaliyet yürütüldüğünü yaşananlardan ve yazılı kaynaklardan tespit etmekteyiz. Dönemin devletine ve milletine aidiyet duymayan siyasetçi ve bürokratları aracılığı ile küresel amaçlar doğrultusunda ülkemizde “Yeşil Kuşak Projesi” hayata geçirilmiştir. Önce “Tam Bağımsız Türkiye” şiarıyla yola çıkanlarla “Milliyetçi Türkiye” diyen zinde güçler çeşitli provokasyonlarla birbirini imha etme sürecine sokulmuşlardır. Solcu Hüseyin’i vuran silahın bir başka sokakta ülkücü Sait’i vurduğu tespit edilmiştir. 12 Eylül ihtilali ile birlikte sağ kalanlar ceza evlerine doldurularak zihinsel ve psikolojik olarak başka bir imha süreci ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini yaşatacak ve yüceltecek zinde güçleri bertaraf edildikten sonra merdiven altında muska yazan üfürükçüler ile İslam adına ihanet kokan dergi ve gazete satanlar, sokakta kan gövdeyi götürürken etliye sütlüye karışmayanlar iktidara taşınmışlardır.
YAZININ DEVAMI !

“Bahçeli, Kerkük için oğlum adına karar veremez!”

 

Üç gardaştık bir zamanlar üç gardaş

O toprakta, sen zindanda, ben sürgün

Aklımıza gelir miydi hiç gardaş?

O toprakta, sen zindanda, ben sürgün

Ozan Arif böyle târif ediyordu, 12 Eylül sonrasında ülkücüleri. Suçları, vatanı sevmekti. Dile kolay, beş bin genci toprağa verdiler. Binlercesi hapiste yattı veya yıllarını sürgünde geçirdi. İşkencenin her türlüsünü gördüler. Gücendiler, kırıldılar, hayâl kırıklığına uğradılar ama devlete hâin olmadılar.

Bir ara adları, mafyaya çıktı. Dizi filmlerde şapşal kabadayı bile oldular. Horlansalar da dışlansalar da zor zamanda “Buradayız!” dediler. Devlet, millet, vatan ve bayrak aşkları hiç bitmedi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük için beş bin gencin hazır olduğunu söyleyince, beş bin gencin toprağa düştüğü günleri yaşayanların ne düşündüğünü merak ettik. Beş bin genç, MHP liderinin bir sözüyle Kerkük’e gitmeli miydi?
YAZININ DEVAMI !

SİVİL ÜLKÜCÜLÜK MÜMKÜN MÜ?

Bu yazının nedeni geçtiğimiz günlerde bir dost meclisinde liberal yanı ağır basan bir katılımcının tespiti ve bu tespitin beni sevk ettiği düşünce hali. Dostum “Ülkücülük, Şerif Mardin’in tanımından hareketle Anadolu çocuklarının ‘çevreden” merkeze olan kültürel yürüyüşünde en güdük kitle hareketi olarak kaldı. Ne yazık ki an itibari ile ülkücülük köyünden kopmuş ama şehre de tam entegre olamayarak Türkiye’nin “kasabalı” kalmış en büyük kitle hareketidir.” Bu tespit üzerine biraz da sinirlenerek, ortodoks bir ülkücü refleksi ile alışageldiğim üzere “Peki ya Kürtler?” diyerek karşı saldırıda bulunmayı düşündüm ancak susmayı ve beynime bıçak gibi saplanan bu tespitler üzerinde biraz tefekkürü tercih ettim. İyi ki etmişim yoksa bazılarını kızdıracağını düşündüğüm aşağıdaki çıkarımlara ulaşmam mümkün olmazdı.

“Ülkü” kelime anlamı itibarı ile “amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey” anlamlarına geliyor. Aslında sonuna “-cü” ekini ekleyerek böylesine soyut bir kavramı bir ideoloji, bir siyaset anlayışı haline getiren bir hareketin Türkiye’nin son 15 yılına damgasını vuran çevrenin merkeze olan kültürel yürüyüşünde en gerilerde kalması, entelektüel bir birikimle ve eleştirisel bir yaklaşımla kendini yeniden yorumlayamadan Hegel’in tabiri ile “zamanın ruhunu” ıskalaması ne hazin. Kendini ördüğü yüksek korku duvarları ve onların içindeki paranoya kafeslerine hapsederek, bu da yetmemiş gibi bir de kendisini bu kafeslerin içinde bin bir çeşit komplo teorisine zincirlemesi aslında bu hazin tabloyu daha da kötüleştiriyor.

YAZININ DEVAMI !

“KAHRAMANLAR ÖLMELİ” (Mİ)?

Herbirimizin destanlaşan yaşanmışlıkları vardır nefis olur diye anlatmaktan edep ettiğimiz! İki kutuplaştırılan “KÜRESEL KURGU DÜNYANIN” ülkücüleri yada devrimcileri idik.Büyük çoğunluğumuz hak bildiğimiz “TUZAKLI YOL”da teslim olmadan,satmadan… destansı bir onurla yiğitçe yürüdük.
YAZININ DEVAMI !

DÖNÜŞEN DEVLET ve SİVİL TOPLUM

“Aslında imparatorluk bakiyesi bir toplumdan “önce devlet ve ona uygun bir Millet” oluşturma projesi olan cumhuriyet serüvenimiz, 21’nci yüzyılda “milletin istek ve taleplerine uyan bir devlete dönüşme” sancısı yaşıyor ..”

İnkar edilen ve görmezden gelinen bir takım tarihi, etnik, dinsel, çevresel, cinsel farklılıklar kovuklarından önlenemez ve inkar edilemez bir gerçeklikle gün yüzüne çıkıyor. Sanal gerçekliklerle şuurlaşan birey ve gruplar şok üstüne şok yaşıyor, panik içersinde tepki veriyor. Siyasi ve sosyal mensubiyetler tekrardan gözden geçirilip, yeni toplumsal dengeler oluşturuluyor.

Her ideolojik yapı, grup ve meşrepten insanlar totaliter veya özgürlükçü duruşlar alıyor, zihinsel tanımlarını yeniden yapıyor. Özgüveni yüksek olanlar özgürlükçü cenahta temayüz ediyor. Yeni Türkiye toplumu olmayı bir doğum olayına benzetirsek; sancılar, kanamalar, korkular, stresler, kaygılar, beklentiler, sevinçler, müdahaleler söz konusu. Herkes iyi niyetli ama unutmamalıyız ki ananın da çocuğunda sağlığı önemli, risk kabul edilemez. Şahsi hesapları ve düşmanlıkları bir kanara bırakıp, doğumun sağlıkla bitmesine yardım etmek gerekir. İşte tam da bu noktada “Sivil Toplum” organizasyonlarının hayati önemi devreye giriyor.

YAZININ DEVAMI !

aldemir

GEÇ MODERNİTE MUTANTLARI

“Milliyetçiliklerin modern bir olgu olup olmadıkları
hep tartışıla gelmiştir. Ama hakim görüş,
milliyetçiliğin modenitenin sonuçlarından biri olduğu yönünde seyrediyor.”
Ernest GELLNER

Dünya görüşümün ve kişiliğimin içinde şekil bulduğu Türk milliyetçiliği de 20.yy’ ın erken modernleşme ürünü olduğu varsayılır. Sadece Anadolu Türklük’ ünde değil,Türkistan,Kazak-Tatar,Azerbaycan,Balkan ve diğer Türki coğrafyalardan da güçlü sesler verir.(İncelenmesi gereken ayrı bir bahse konudur.)

Ülkemize dönersek Türkiye Cumhuriyetinin KURUCU BABALARI Türk milliyetçiliğini ULUS-DEVLET inşa sürecinde bir tutkal olarak kullanmışlar ve Türk modernleşmesinin en güçlü parametresi olarak görmüşlerdir.

Türk Milliyetçiliği modernitenin bir sonucu ise,modernite kavramına kısaca bir göz atmak da fayda var.Modernite 19. ve 20.yy ‘ları tanımlayan hakım olgudur.Totalize ediyor,homojenleştiriyor,tek tipleştiriyor,merkez ve çevre olarak hayatı ikiye bölüyor ve çevreyi merkeze benzetmeğe çalışıyor.Bütün bunları ise ‘’GÜÇ’’ ile yapıyor.

YAZININ DEVAMI !

LATE MODERNITY MUTANTS

LATE MODERNITY MUTANTS

The Turkish Nationalism in which my world view and character was shaped and for which the sake of it I spent my years (that 8 of those passed in the dungeons of my homeland) is assumed to be one of the early modernization products of the 20th century. This stream sounds strongly not only from Anatolian Turkish-ness but also from Turkistan, Kazakh-Tatar, Azerbaijan, Balkan and other Turk basins.

Turning back to our country; the founder fathers of the Turkish Republic which was in fact founded as a state-nation, utilized Turkish nationalism which also includes uniting cultural aspects in it at those years as “glue” in the nation building process after founding the state and considered it as the strongest parameter of Turkish modernization. When Turkish Nationalism rose as a product of paradigm of modernization, it had to take the position of following a totalizing, homogenizing and singularizing path which halves the life as the center and the ambient, and tries to assimilate the ambient to be similar to the center. More importantly, as it tried to perform the nation building process not by encouragement and a national agreement conforming with the dominant winds blowing in Europe, but by “POWER” the problems were solved (!) in short term but the bottom waves which were supposed to be suppressed, continued to force consistently the conceptual framework of nation-state.

YAZININ DEVAMI !

aldemir

IS CIVIL CO-IDEALISM

IS CIVIL CO-IDEALISM (SİVİL ÜLKÜDAŞLIK) POSSIBLE?

The reason for this article is the assessment of a fellow friend with a liberal stance in a meeting. My fellow liberal friend said “In the light of the definition of Şerif Mardin, Turkish Idealism (Ülkücülük) has remained as the stumpiest mass movement in the walk of Anatolian children from “periphery” to the center. Unfortunately, at the moment, Turkish Idealism (Ülkücülük) is the greatest mass movement of Turkey that has detached from its village and but stuck between rural and urban.” Upon this assessment, and getting angry a little bit with an orthodox idealist (ülkücü) reflex, I thought of commencing a counter attack by saying “What about the Kurds?” but I preferred staying silent and making some contemplation on this critique. Fortunately I did, otherwise I could not reach the inferences below which I think will make some angry.

“Ideal” (ülkü) at its literal meaning, means “the thing that is set as target that is desired to be reached, ideal, the thing that can be acquired only with thought”. In fact, it is very pathetic that a movement which adds the suffix “-ist” to its end and makes an abstract term an ideology, an understanding of politics, remains at the very back in the cultural walk of the periphery to the center which has put its mark on the last 15 years of Turkey.

YAZININ DEVAMI !

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI ve SİVİLLEŞME BAĞLAMINDA YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Aktüel olması dışında herhangi bir heyecan uyandırmayan ve geniş kesimlerin katkı sunmakta tereddüt ettiği bir anayasa yapım sürecine şahitlik etmekteyiz. İşin bu noktaya gelmesinde, demokrasinin kavramsal arka planının iğfal edilmesinin ve kavramın içinin bilinçli bir şekilde boşaltılarak itibarsızlaştırılmasının büyük rolü vardır. Zira demokratik bilinç, demokrasi kavramını dillere pelesenk etmekle sağlanacak bir bilinç türü değildir. Uğruna gerekli mücadelelerin verilmediği bir demokrasi sürecini tarih kaydetmemiştir. Ancak bizde demokrasi havarisi kesilen kesimlerin bile demokrasi tanımlarında” ancak- ama” gibi şerhlerin olması hazindir! Bunda hiç şüphesiz Cumhuriyetin kuruluş öyküsünün diğer ülkelere göre çok farklı şartlarda teşekkül etmesi önemli bir sebep olarak karşımızda durmaktadır. Zira bağımsızlık mücadelesi veren ve dört bir yandan kuşatılan bir milletin yeniden tarih sahnesinde silinmeden var olabilmesinin öyküsüyle, Cumhuriyetin öyküsü aynı döneme denk düşmektedir! Her ne kadar imparatorluğun son döneminde cılız çabalar olsa da kurumsallaşma Cumhuriyetle sağlanmıştır.

YAZININ DEVAMI !

HAYATI HEP DİKİZ AYNASINDAN ALGILAMA

Pek çok kişiye göre “Şu an, insanlik tarihinde hayatta olmak için en iyi zamandır.” Son yüz yıldır sürekli hale gelen bir değişim periyodu ile günümüzde dünyamız hiç olmadığı kadar zengin, hiç olmadığı kadar barış ve huzur dolu ve fırsatlar yönünden hiç olmadığı kadar zengin. Örneğin, ortalama bir kişi, bir yüzyıl öncekinden yaklaşık sekiz kat daha zengindir, tüm yer kürede son iki on yıl içerisinde neredeyse bir milyar kişi aşırı fakirlikten çıkartılmış, yaşam standartları neredeyse 5 kat yükselmiş, beklenen yaşam süresi yaklaşık 20 yıl artmış, bir dünya savaşı ihtimali yarı yarıya, bölgesel bir savaş ihtimali üçte bir oranında azalmış, insanlık daha önce şahit olmadığı şekilde genetik şifreleri ve evrenin kilidini açma çabasına girişmiş durumda. Artık dünya küçülerek bir “köy” metaforu ile tanımlanır olmuş, bugünkü malların hemen hemen tamamı, sermaye ve işgücünün büyük bir bölümü küresel anlamda “mobil” hale gelmiştir. O zaman “artık dünyamız işlevsel olarak daha küçüktür ve imkanları daha önce olmadığı kadar parlak, yer küre hiç olmadığı kadar fırsat dolu.” Bu projeksiyon ışığında daha güzel bir gelecek bizi beklemektedir. Ama acaba bu iyimser tablo gerçeği ne kadar yansıtmaktadır?

YAZININ DEVAMI !